Kalahari Studio plate, Circa 1955- Pointed face on white.

POA