Kalahari Studio plate, Circa 1955- Two ladies & gourd on white.

POA